Vehkajärven suojeluyhdistys

HistoriaYHDISTYKSEN HISTORIAA

Vuonna 2005 tehtiin limnologi Reijo Oravaisen johdolla tutkimus Vehkajärven ja siihen laskevien ojien vesien laadusta. Seuraavassa lyhyt yhteenveto tutkimuksen tuloksista.
″Nyt voidaankin todeta, että järven tila on selkeästi paranemassa. Jokavuotinen syysnuottaus on eräs tärkeimmistä toimenpiteistä, samoin laskeutusaltaista huolehtiminen — unohtamatta meidän jokaisen mökkiläisen velvollisuutta huolehtia siitä, että jätevedet, käymälät, kompostit jne. hoidetaan asianmukaisesti järviveden puhtautta vaalien.″

...

Syysnuottaus suoritettiin marraskuussa 2010. Roskakalaa nostettiin järvestä noin 8000 kg.

...

Syysnuottausta suoritettiin myös marraskuusa 2011 ja roskakalaa nostettiin järvestä noin 7000kg.

...

2015 nuottaukset järjestettiin kahdessa kaksipäiväisessä jaksossa. Ensimmäinen lokakuun loppupuolella ja toinen kaksi päivää nuotattiin marraskuun lopussa. Särkikalaa nuotattiin ensimmäisen jakson aikana 4500 kg eli saalis oli todella hyvä.

...

1. Alkuvaiheet

Vehkajärven vedenlaatu alkoi huonontua 1970– ja 1980–luvuilla. Rehevöityminen ja sinilevän muodostuminen alkoivat olla silmin nähtävissä. V.1983 Vehkajärven kalastuskunnat esittivät vetoomuksen ”Vehkajärven rannoilla asuville”, että järven puhtautta ja luonnonrauhaa kaikin tavoin vaalittaisiin.

Turun Punkalaidunseura teki aloitteen ja järjesti yhteisen neuvottelutilaisuuden Punkalaitumen Vartiolassa 10.4.1994. Paikalla oli paikkakuntalaisia, mökkiläisiä ja ympäristöasioiden asiantuntijoita. Tilaisuudessa perustettiin toimikunta valmistelemaan järven suojeluyhdistyksen perustamista. Toimikuntaan nimettiin puheenjohtajaksi Eero Männistö ja muiksi jäseniksi Paavo Knuutila, Antti Korventausta, Lasse Laasjärvi, Pentti Lintula, Kalevi Mettänen, Anja Olin, Teuvo Parm ja Kone Oy:n edustaja. Tämä valmisteleva toimikunta kokoontui ensi kerran 27.5.1994 Tourun Torpilla. Tätä kokoontumista voidaan pitää yhdistyksen perustavana kokouksena.

Kokouksessa päätettiin antaa yhdistykselle nimeksi Vehkajärven Suojeluyhdistys, kotipaikka Punkalaidun, käsiteltiin sääntöluonnos, valittiin johtokunta ja tilintarkastajat, päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta, vahvistettiin ensimmäinen talousarvio: tulot/jäsenmaksut 100 x 30 mk = 3000 mk, kulut/suojelutoimenpiteet = 3000 mk. Toimintasuunnitelmaksi vahvistettiin varainkeräyksen aloittaminen ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelu.

2. Toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä

Toimintakaudelle 1994–1995 valittu johtokunta järjestäytyi kokouksessaan 27.5.1995 ja sai seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja Eero Männistö, varapuheenjohtaja Teuvo Parm, sihteeri Anja Olin, rahastonhoitaja Kalevi Mettänen, jäsenasiainsihteeri Timo Yli–Viikari, viranomaistahojen yhdyshenkilö Antti Korventausta, muut johtokunnan jäsenet Paavo Knuutila, Lasse Laasjärvi, Pentti Lintula ja Aarre Mäki.

Yhdistyksen korjatut säännöt hyväksyi yhdistysrekisteri ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 22.1.1997.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet

Eero Männistö 1994–2000, Lasse Laasjärvi 2000–2006, Teuvo Parm 2006–2008 ja Jorma Oinaanoja 2008– .

3. Toimintamuotoja

Toimintansa alusta alkaen yhdistys on kaivattanut laskeutusaltaita järveen laskeviin ojiin ja altaita on toistuvasti tyhjennetty lietteestä.

Järvestä on poistettu ”roskakalaa” hoitokalastuksella. Nuottauksia on tehty vuosittain muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, kun sairaustapaus tms. pakottava tapahtuma on estänyt toiminnan. Työn on suorittanut ammattikalastaja yhdistyksen omien talkoolaisten avulla. Kalaa on yleensä nostettu 6000–10000 kg nuottausjaksolla.

Yhdistys on teettänyt kahdesti, v.1997 ja 2005, järven veden tilan laajan tutkimuksen Kokemäenjoen vesistön Vesiensuojeluyhdistyksellä. Lisäksi paikalliset terveys–/ympäristöviranomaiset ovat suorittaneet muutaman kerran kesässä veden laadun määrityksen.

Yhteydenpidosta jäsenistöön yhdistys on huolehtinut vuotuisilla jäsentiedotteilla.

Vuosikokoukset on järjestetty Vapun päivän tienoilla ja niissä on ollut osanottajia yleensä 30–50.

4.Yhdistyksen varainhankinta

Yhdistyksellä on ollut 150–170 jäsentä,jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun ja lisäksi useat jäsenet ovat maksaneet ns. kannatusmaksuja. Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet

Punkalaitumen kunta, Punkalaitumen seurakunta, Punkalaitumen Kunto, Urjalan kunta ja Sarkkilan kalastuskunta.

(27.2.2010 Teuvo Parm)

YHDISTYKSEN HISTORIAA

1. Alkuvaiheet

Vehkaj�rven vedenlaatu alkoi huonontua 1970- ja 1980-luvuilla. Rehev�ityminen ja sinilev�n muodostuminen alkoivat olla silmin n�ht�viss�. V.1983 Vehkaj�rven kalastuskunnat esittiv�t vetoomuksen �Vehkaj�rven rannoilla asuville�, ett� j�rven puhtautta ja luonnonrauhaa kaikin tavoin vaalittaisiin.

Turun Punkalaidunseura teki aloitteen ja j�rjesti yhteisen neuvottelutilaisuuden Punkalaitumen Vartiolassa 10.4.1994. Paikalla oli paikkakuntalaisia, m�kkil�isi� ja ymp�rist�asioiden asiantuntijoita. Tilaisuudessa perustettiin toimikunta valmistelemaan j�rven suojeluyhdistyksen perustamista. Toimikuntaan nimettiin puheenjohtajaksi Eero M�nnist� ja muiksi j�seniksi Paavo Knuutila, Antti Korventausta, Lasse Laasj�rvi, Pentti Lintula, Kalevi Mett�nen, Anja Olin, Teuvo Parm ja Kone Oy:n edustaja. T�m� valmisteleva toimikunta kokoontui ensi kerran 27.5.1994 Tourun Torpilla. T�t� kokoontumista voidaan pit�� yhdistyksen perustavana kokouksena.

Kokouksessa p��tettiin antaa yhdistykselle nimeksi Vehkaj�rven Suojeluyhdistys, kotipaikka Punkalaidun, k�siteltiin s��nt�luonnos, valittiin johtokunta ja tilintarkastajat, p��tettiin j�senmaksujen suuruudesta, vahvistettiin ensimm�inen talousarvio: tulot/j�senmaksut 100 x 30 mk = 3000 mk, kulut/suojelutoimenpiteet = 3000 mk. Toimintasuunnitelmaksi vahvistettiin varainker�yksen aloittaminen ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelu.

2. Toiminta rekister�ityn� yhdistyksen�

Toimintakaudelle 1994-1995 valittu johtokunta j�rjest�ytyi kokouksessaan 27.5.1995 ja sai seuraavan kokoonpanon:
Puheenjohtaja Eero M�nnist�,
varapuheenjohtaja Teuvo Parm,
sihteeri Anja Olin,
rahastonhoitaja Kalevi Mett�nen,
j�senasiainsihteeri Timo Yli-Viikari,
viranomaistahojen yhdyshenkil� Antti Korventausta,
muut johtokunnan j�senet
Paavo Knuutila,
Lasse Laasj�rvi,
Pentti Lintula ja
Aarre M�ki.

Yhdistyksen korjatut s��nn�t hyv�ksyi yhdistysrekisteri ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 22.1.1997.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet

Eero M�nnist� 1994-2000,
Lasse Laasj�rvi 2000-2006,
Teuvo Parm 2006-2008 ja
Jorma Oinaanoja 2008- .

3. Toimintamuotoja

Toimintansa alusta alkaen yhdistys on kaivattanut laskeutusaltaita j�rveen laskeviin ojiin ja altaita on toistuvasti tyhjennetty lietteest�.

J�rvest� on poistettu �roskakalaa� hoitokalastuksella. Nuottauksia on tehty vuosittain muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, kun sairaustapaus tms. pakottava tapahtuma on est�nyt toiminnan. Ty�n on suorittanut ammattikalastaja yhdistyksen omien talkoolaisten avulla. Kalaa on yleens� nostettu 6000-10000 kg nuottausjaksolla.

Yhdistys on teett�nyt kahdesti, v.1997 ja 2005, j�rven veden tilan laajan tutkimuksen Kokem�enjoen vesist�n Vesiensuojeluyhdistyksell�. Lis�ksi paikalliset terveys-/ymp�rist�viranomaiset ovat suorittaneet muutaman kerran kes�ss� veden laadun m��rityksen.

Yhteydenpidosta j�senist��n yhdistys on huolehtinut vuotuisilla j�sentiedotteilla.

Vuosikokoukset on j�rjestetty Vapun p�iv�n tienoilla ja niiss� on ollut osanottajia yleens� 30-50.

4.Yhdistyksen varainhankinta

Yhdistyksell� on ollut 150-170 j�sent�,jotka ovat suorittaneet j�senmaksun ja lis�ksi useat j�senet ovat maksaneet ns. kannatusmaksuja. Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet

Punkalaitumen kunta,
Punkalaitumen seurakunta,
Punkalaitumen Kunto,
Urjalan kunta ja
Sarkkilan kalastuskunta.


(27.2.2010 Teuvo Parm)