KALASTUSOHJE
Sarkkilan osakaskunnan
alueella 2021

Sarkkilan osakaskunnan alue on Vehkajärven keskiosa, merkitty kuvaan vaaleammalla. Järven Tourun Torppien puoleisessa päässä (kuvassa oikealla alhaalla tummemmalla merkityllä alueella) kalastetaan Sarkkilan osakaskunnan luvilla ja säännöillä. Järven Särkän puoleisessa päässä (kuvassa ylhäällä vasemmalla tummemmalla merkitty alue) EI kuulu Sarkkilan osakaskunnalle, eikä siellä saa kalastaa Sarkkilan osakaskunnan luvilla.

VEHKAJÄRVISarkkilan osakaskunnan hallinnoimalla alueella Vehkajärvellä voidaan harjoittaa jokamiehenoikeuksien nojalla onkimista ja pilkkimistä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla. Muuhun kalastamiseen tai kalastamiseen useammalla vavalla tarvitaan osakaskunnan myymä lupa. Lupien myynnistä kertyneet varat käytetään mm. kalojen istutuksiin. Kalastusohjeilla ja rauhoitusajalla pyritään turvaamaan kuhan luontainen lisääntyminen. Vuoden 2021 luvat ovat voimassa 30.4.2022 asti.KALASTUSRAJOITUS/RAUHOITUS:
­ Kuhan kutuaikana 17.5. - 17.6.2021 verkkokalastus ja vetouistelu kielletty

LUPAMAKSUT:
- Perusmaksu 20 €/henkilö sisältää 1 uistimen ja katiskoita ilman rajoitusta.
- Lisäuistin 20 €, max. 2 lisäuistinta. Vetouistelussa max. 4 vapaa/vene.
- Pyydysmerkki 20 €, rajoitus 3 verkkomerkkiä/kalastaja.
- Pyydysmerkillä voi kalastaa verkolla. Verkon solmuvälin pitää olla enintään 32 mm tai vähintään 50 mm.
- Pyydysmerkillä voi käyttää enintään 100-koukkuista pitkäsiimaa.
- Yhdellä pyydysmerkillä saa käyttää 4 rapumertaa. Samalla merkillä olevat merrat on liitettävä yhteen narulla.PYYDYSTEN MERKITSEMINEN JA KOKEMINEN:
- Pyydykset tulee merkitä näkyvästi, kalastuslain mukaisesti.
- Katiskaan, pitää merkitä vähintään nimi ja puhelinnumero.
- Vain omalla luvalla olevia pyydyksiä saa kokea.

KALASTUKSEN VALVONTA:
- Kalastusta valvovat viranomaisten lisäksi osakaskunnan valtuuttamat valvojat.

KALOJEN ALAMITAT:
- Kalastuslain ja -asetuksen mukaan.

LUVANMYYNTIPAIKAT:
Mikko Huhtala
Murronharjuntie 1045
31950 Sadonmaa
0400 ­ 735 230

Timo Karunen
Murronharjuntie 1100
31950 Sadonmaa
0400 ­ 741 580

Esko Keto
Myllytie 592
31850 Koskioinen
0400 ­ 667914

Jaakko Laine
Vehkalantie 66
31950 Sadonmaa
050 ­ 554 8705

Risto Saarikko
Vehkajärventie 247
31950 Sadonmaa
040 ­ 7562361


MUISTA VALTION KALASTUKSENHOITOMAKSU (KALASTUSKORTTI) KALENTERIVUOSITTAIN

OSAKASKUNTA